Zásady ochrany osobních údajů

 1. Tímto udělujete souhlas Jitce Janešová, se sídlem Paderlíkova 531,  Nučice, 262 16, IČ 06320384 (dále jen „Správce“), aby podle platných obecně závazných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.
 2. Osobní údaje uvedené v bodě 1 je nutné zpracovávat za účelem evidence rezervací na pořádaných kurzech a za účelem případného zasílání informací a pozvánek. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány po dobu trvání účelu zpracování.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to zasláním sdělení na e-mail info@jitcinajoga.cz
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  – souhlas kdykoliv odvolat,
  – požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
  – požadovat po mě vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  – vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  – požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů,
  – v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Svůj souhlas potvrdíte vyplněním prázdné kolonky v kontaktním formuláři s názvem Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem komunikace zprostředkování dalších informací, slovem ANO.

18. 5 . 2018