Obchodní podmínky

Zrušení závazné přihlášky a storno podmínky

Závazná rezervace:

 • Odesláním vyplněného přihlašovacího formuláře na příslušný seminář/lekci na webových stránkách jitcinajoga.cz, klient souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
 • Rezervace se stává platnou okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet.
 • Rezervaci lze převést na jinou osobou
 • Jestliže se účastník nemůže semináře zúčastnit je povinen se ze semináře písemně prostřednictvím emailu odhlásit. Výše storno poplatku je vymezena níže.

Storno seminářů a kurzů (studiové, online):

 • Zrušení více než 7 dní před začátkem konání semináře – vracím 75% částky formou kreditu
 • Zrušení 7 dní před začátkem – vracím 50% částky formou kreditu
 • Zrušení 3 dny před začátkem – vracím 25% částky formou kreditu
 • Zrušení méně než 3 dny (72hodin) před začátkem – bez nároku na vrácení kreditu

 Storno víkendových pobytových seminářů:

 • Zrušení více než 30 dnů před začátkem konání akce– vracím 75 % částky formou kreditu
 • Zrušení 15 dnů před začátkem – vracím 50% částky formou kreditu
 • Zrušení méně než 7 dní před začátkem – bez nároku na vrácení kreditu

Storno online opakovacích lekcí:

 • Zrušení více než 24 hod před lekcí  – vracím 100% částky formou kreditu
 • Zrušení méně než 24 hod před lekcí  – bez nároku na vrácení kreditu

Garance spokojenosti online výukového kurzu Hormony v harmonii:

Garance vrácení peněz se vztahuje na online kurz hormonální jógy Hormony v harmonii. Akceptovatelným důvodem je vyslovená nespokojenost se zakoupeným produktem, to je s jeho kvalitou a celkovým provedením.

Odstoupení od nákupu je možné ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od připsání platby na účet prodávajícího. V této lhůtě má kupující možnost odstoupit od nákupu s udáním důvodu. Žádost zašlete společně s akceptovatelným důvodem elektronickou formou na info@jitcinajoga.cz a s prohlášením, že od nákupu odstupujeme a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu.

Peníze vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 15 dnů od doručení emailu s odstoupením od nákupu a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na emailovou adresu. Poté dojde automaticky k deaktivaci vašeho přístupu k produktu.

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Tímto udělujete souhlas Jitce Janešová, jednatelce společnosti Hormonální jóga, s.r.o., se sídlem Do zahrádek I 211/6, Praha 5, 155 21, IČO 14033151 (dále jen „Správce“), aby podle platných obecně závazných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.
 2. Osobní údaje uvedené v bodě 1 je nutné zpracovávat za účelem evidence rezervací na pořádaných kurzech a za účelem případného zasílání informací a pozvánek. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány po dobu trvání účelu zpracování.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to zasláním sdělení na e-mail info@jitcinajoga.cz
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  – souhlas kdykoliv odvolat,
  – požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
  – požadovat po mě vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  – vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  – požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů,
  – v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Svůj souhlas potvrdíte vyplněním prázdné kolonky v kontaktním formuláři s názvem Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem komunikace zprostředkování dalších informací, slovem ANO.

18. 5. 2018