- Soukromé hodiny pro Vás - 

Individuální lekce jógy

Pokud raději cvičíte doma, sami, nevybrali jste si z nabídky žádné z mnou nabízených skupinových lekcí a seminářů nebo preferuje ještě více individuální přístup, tak jsou pro vás určeny hodiny individuální.

Na prvním setkání se popovídáme, co od hodin očekáváte, jaká máte omezení, ať už zdravotní nebo třeba časové, a po první zkušební hodině se můžete rozhodnout, zda budete chtít pokračovat.

Při sestavení vhodné jógové praxe vyjdeme ze záměru (sankalpa), který už možná máte stanovený nebo ho můžeme společně určit.

Lekce pod mým vedením jsou fúzí hravé vinyásy, tradiční hathy a restorativní praxe. Naučím vás denní jógový rituál, který si budete moct sami praktikovat doma.

Podle možnosti & preference se budeme setkávat buď v pronajatém prostoru nebo u vás doma.